Výroba nadstavieb na nákladné vozidlá

Nadstavby z našej ponuky  je možne montovať na všetky homologizované podvozky schválené Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky a prevedenia podliehajú vyhláške o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Zároveň pre zákazníkov poskytuje vyhotovenie protokolu o skúške podľa pokynu MDVRR SR 13/2013 nutné k prihláseniu vozidla na odbore dopravy pri dostavbe jednotlivo dokončovaného vozidla alebo vieme poradiť a pomôcť pri prestavbe jednotlivo dokončovaného vozidla.

Voľné pracovné miesta

Zobraziť viac

Najširšia ponuka na našom trhu

Vo svojom výrobnom programe má výrobu rôznych druhov nadstavieb ako plachtové, skriňové, pekárenské, izotermické, chladiarenské, mraziarenské.

  • Výrobný sortiment prispôsobujeme potrebám našich zákazníkov a vývojovým trendom prepravy na Slovensku
  • Nadstavby sa vyrábajú vlastnou technológiou a ich rozmerové a typové prevedenie sa upravuje podľa požiadaviek zákazníkov.
  • Vo svojom výrobnom programe má výrobu rôznych druhov nadstavieb ako plachtové, skriňové, pekárenské, izotermické, chladiarenské, mraziarenské.