Izolácia vozidiel

Nákladový priestor vozidla bude zaizolovaný v celom objeme. Do dutín a nerovností pôvodného interiéru nákladového priestoru bude nastriekaná polyuretánová pena, ktorá vyplní dutiny v členitej interiérovej časti vozidla. Potom sa doskami z minerálnej vlny, ktoré majú výborné tepelné vlastnosti a sú tvarovateľné vyrovná povrch bočných stien a stropu. Na tento povrch sa prikladá jednostranne uzavretý panel , ktorý sa vyrába vo vákuovom lise podľa rozmerového prevedenia interiéru vozidla.

Panel sa skladá z izolačných dosiek podľa prevedenia FNA alebo FRC vozidla  na jednej strane panelu je laminát, ktorý bude tvoriť finálny povrch interiéru priestoru. Predný panel nákladového priestoru oddeľujúci osádku vozidla od nákladového priestoru bude vyrobený tiež vo vákuovom lise. Zaizolovanie predného čela nákladového priestoru bude z vyrobeného panelu vo vákuovom lise, s povrchom na strane nákladového priestoru hladký laminát. Do panelu sa  urobia rozvodové kanály pre umiestnenie hadíc a trubiek chladiarenského agregátu a kanál pre vedenie kondenzačnej trubky chladiarenského agregátu.

Vnútorný povrch je hladký laminát ako pri stenách skriňových nadstavieb a dá sa veľmi jednoducho čistiť a dezinfikovať. Na povrchu stien interiéru nie sú žiadne nerovnosti a nie je vidieť žiadnu štruktúru laminátového plátna. Povrch stien interiéru nákladného priestoru je rovnakého vzhľadu ako panely klasickej skriňovej nadstavby na šasi vozidla. Vnútorné blatníky vozidla sa tiež zaizolujú tak aby medzi nimi bol vytvorený priestor na uloženie europalety pokiaľ to konštrukcia vozidla dovoľuje v oboch svojich rozmeroch.

Súčasťou izolácie je aj ATP certifikát o tepelnoizolačných vlastnostiach vystavený TSU Piešťany. Na bočných stenách sa môžu umiestniť upínacie lišty, ktoré možno využiť na upínanie nákladu vo vozidle. Zároveň zabezpečujú ochranu bočných stien pred nárazmi nákladu v nákladovom priestore vozidla.

Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby
Ľahko izolované nadstavby