Špeciálne nadstavby

Špeciálne nadstavby sa vyrábajú podľa špecifických potrieb zákazníka na prepravu materiálu, osôb alebo na poskytovanie určitých služieb. Snažíme sa vyhovieť všetkým potrebám zákazníkov a konečné riešenie sa konzultuje podľa potrieb zákazníka. 

Mnoho zákazníkov sa snaží svoje výrobky dopraviť až ku konečnému spotrebiteľovi. Mobilné predajne majú široké využitie na predaj mliečnych, mäsových, pekárenských ale aj iných výrobkov. Podľa požiadaviek zákazníka môžeme dodať vozidlo aj s vnútornou výbavou t.j. obslužné pulty, presklené vitríny, pulty s pokladňou a podobne. V každej pojazdnej predajni musí byť vyhradené miesto pre sociálne a hygienické zázemie pre obsluhu.

Špeciálne nadstavby / Pojazdné predajne - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdné predajne - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdné predajne - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdné predajne - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdné predajne - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdné predajne - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdné predajne - foto

Bezpečnosť prepravovaných osôb je v súčasnosti prvoradá a to zvlášť pre zákazníkov telesne postihnutých ZŤP, pre ktorých je nutné vytvoriť aj podmienky pre pohodlné vystupovanie a nastupovanie do vozidla. V prípade ak takýto telesne postihnutý zákazník ZŤP je prepravovaný na invalidnom vozíku, je nutné vytvoriť miesto na ukotvenie invalidného vozíka a ochranu pasažiera pomocou bezpečnostných kotviacich pásov. Na pohodlné naloženie resp. vyloženie vozíka s pasažierom slúžia nájazdové plošiny, ktoré môžu byť  mechanické alebo elektrohydraulické s plným komfortom naloženia a vyloženia telesne postihnutého zákazníka ZŤP aj s vozíkom do vozidla.

Špeciálne nadstavby / Prevoz imobilných zákazníkov ZŤP - foto
Špeciálne nadstavby / Prevoz imobilných zákazníkov ZŤP - foto
Špeciálne nadstavby / Prevoz imobilných zákazníkov ZŤP - foto
Špeciálne nadstavby / Prevoz imobilných zákazníkov ZŤP - foto
Špeciálne nadstavby / Prevoz imobilných zákazníkov ZŤP - foto
Špeciálne nadstavby / Prevoz imobilných zákazníkov ZŤP - foto
Špeciálne nadstavby / Prevoz imobilných zákazníkov ZŤP - foto
Špeciálne nadstavby / Prevoz imobilných zákazníkov ZŤP - foto
Špeciálne nadstavby / Prevoz imobilných zákazníkov ZŤP - foto

Takéto úpravy vozidiel slúžia na prepravu nebezpečných látok, plynov, výbušnín alebo materiálov vyžadujúcich samostatné schválenie. Základom je ohňovzdorná konštrukcia lebo ohňovzdorná úprava nákladového priestoru a zamedzenie úniku výparov do kabíny vodiča. K výrobe alebo úpravám takýchto vozidiel pristupujeme po konzultácii a v úzkej spolupráci so skúšobňou vozidiel na prepravu tovaru podliehajúcim predpisom ADR.

Špeciálne nadstavby / Úprava podľa ADR - foto
Špeciálne nadstavby / Úprava podľa ADR - foto
Špeciálne nadstavby / Úprava podľa ADR - foto
Špeciálne nadstavby / Úprava podľa ADR - foto
Špeciálne nadstavby / Úprava podľa ADR - foto
Špeciálne nadstavby / Úprava podľa ADR - foto
Špeciálne nadstavby / Úprava podľa ADR - foto
Špeciálne nadstavby / Úprava podľa ADR - foto

Takéto úpravy vozidiel slúžia na poskytovanie služieb alebo na zabezpečenie servisu. V ponuke máme bohatú škálu výbav a doplnkov od renomovaných výrobcov ako sú napr. BOTT, SORTIMO a podobne. K základným úpravám vozidiel patrí aj zhotovovanie podláh a bočných obkladov, ktoré slúžia na ochranu skriňových vozidiel typu furgon.

Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto
Špeciálne nadstavby / Pojazdná dielňa - foto

Prevoz telesných ostatkov rieši zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z.. Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov po pozemných komunikáciách, musí byť vybavené chladiacim zariadením, ktoré musí byť schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote do 8 °C. Ložný priestor musí mať osvetlenie a musí byť vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy alebo transportného vaku. Priestor určený pre posádku musí byť oddelený od ložného priestoru utesneným predeľovacím panelom. Taktiež musí mať steny a dno ložného priestoru ľahko umývateľné a dezinfikovateľné. 

Špeciálne nadstavby / Pohrebné vozidlo - foto
Špeciálne nadstavby / Pohrebné vozidlo - foto
Špeciálne nadstavby / Pohrebné vozidlo - foto
Špeciálne nadstavby / Pohrebné vozidlo - foto
Špeciálne nadstavby / Pohrebné vozidlo - foto
Špeciálne nadstavby / Pohrebné vozidlo - foto
Špeciálne nadstavby / Pohrebné vozidlo - foto
Špeciálne nadstavby / Pohrebné vozidlo - foto