Valníkové nadstavby

Valníková nadstavba je určená k dostavbe podvozkov, ktoré slúžia na prepravu paletizovaného aj nepaletizovaného tovaru.

Konštrukcie valníkových nadstavieb:

  • valníková nadstavba bez plachty typ: VN 100
  • valníková nadstavba s plachtou typ: VNP 100
  • valníková nadstavba s plachtou a dverami typ: VNP 100 TIR

U všetkých typov valníkových nadstavieb sa rozmery prispôsobujú prianiu zákazníka a jednotlivým typom podvozkov a môžu sa pohybovať v týchto rozmeroch:

  • vonkajšia šírka nadstavby od 1 600 mm do 2 550 mm
  • vonkajšia dĺžka nadstavby od 2 200 mm do 9 500 mm
  • vnútorná výška nadstavby od 1 300 mm do 3 000 mm

Vnútorná výška sa definuje len u valníkových nadstavieb s plachtou a celková výška vozidla neprekročí 4 000 mm.

Valníková nadstavba je  nadstavba ktorá má rovnú nákladovú plošinu s postrannými bočnicami. Zabráneniu nákladu v pohybe počas presunu slúžia kotviace prvky a nie bočnice. Pri manipulácii s nákladom sa dajú odklopiť a uľahčiť tak nakladanie do nadstavby.

Táto nadstavba je vhodná na prepravu materiálu, ktorý nevyžaduje špeciálny prepravný režim. Úložná plocha patrí konštrukčne k najjednoduchším typom nadstavba slúži na prepravu materiálu, ktorý môže byť prepravovaný bez ochrany plachtou.

Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby - foto

Valník umožňuje použiť jednoduchú konštrukciu a zaplachtovaním vytvoriť priestor chránený pred poveternostnými vplyvmi. Aj napriek tomu, že sú to svojou konštrukciou ľahké nadstavby v súčasnosti je silný tlak na odľahčenie konštrukcie a tak zvýšiť užitočné zaťaženie vozidla hlavne v kategórii N1. Použitím celohliníkových konštrukcií a zásuvných bočníc sa hlavne v tejto kategórii podarilo usporiť viac ako 20% na hmotnosti nadstavby.

Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby s klasickou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby s klasickou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby s klasickou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby s klasickou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby s klasickou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby s klasickou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby s klasickou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby s klasickou plachtou - foto

Tieto nadstavby sú určené na taký druh prepravy, keď obsluha vozidla počas nakládky a vykládky tovaru potrebuje časté odokrytie  ložného priestoru . Zhrňovanie plachtovej konštrukcie uľahčuje manipuláciu pri nakladaní a tým šetrí čas a náklady pre prevádzkovateľa.

Zhrňovacia celoplachtová konštrukcia:

  • spolu so strechou sa zhrňujú aj boky. Konštrukcia môže byť doplnená o zadné dvojkrídlové dvere z ľahkých sendvičových panelov, alebo celohliníkové. Pánty a zatváracie mechanizmy dverí sú z nerezu
  • predné čelo môže byť až na plnú výšku a to hliníkové, preglejkové alebo zo sendvičového panelu.

Zhrňovacia trojstranná plachtová konštrukcia:

  • Strešná a bočné plachty  sa posúvajú zvlášť nezávisle na sebe. Pri odhŕňaní bokov je možnosť odsunúť aj stredové stĺpiky. Konštrukcia môže byť doplnená o zadné dvojkrídlové dvere z ľahkých sendvičových panelov, alebo celohliníkové. Pánty a zatváracie mechanizmy dverí sú z nerezu. Taktiež je možnosť odhŕňať iba boky a strechu zhotoviť pevnú z ľahkého sendvičového panelu. Predné čelo môže byť až na plnú výšku a toa  hliníkové, preglejkové alebo zo sendvičového panelu.
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby so zhrňovacou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby so zhrňovacou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby so zhrňovacou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby so zhrňovacou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby so zhrňovacou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby so zhrňovacou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby so zhrňovacou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby so zhrňovacou plachtou - foto
Valníkové nadstavby / Valníkové nadstavby so zhrňovacou plachtou - foto

Väčšina predajcov úžitkových vozidiel v kategórii N1 má vo svojej ponuke aj hotové valníky priamo z výroby. Sú to valníkové nadstavby ale bez plachtovej konštrukcie a plachty. Pre zákazníkov, ktorí potrebujú chrániť prepravovaný náklad pred poveternostnými vplyvmi alebo aj z iných dôvodov, máme v ponuke dostavbu takýchto vozidiel o dodatočné plachtové konštrukcie prípadne. Rozmery plachtovej konštrukcie sa ale nedajú prispôsobiť zákazníkom musia sa zachovať rozmery podľa valníka priamo z výroby. 

Valníkové nadstavby / Dodatočné plachtové konštrukcie - foto
Valníkové nadstavby / Dodatočné plachtové konštrukcie - foto
Valníkové nadstavby / Dodatočné plachtové konštrukcie - foto
Valníkové nadstavby / Dodatočné plachtové konštrukcie - foto
Valníkové nadstavby / Dodatočné plachtové konštrukcie - foto
Valníkové nadstavby / Dodatočné plachtové konštrukcie - foto
Valníkové nadstavby / Dodatočné plachtové konštrukcie - foto
Valníkové nadstavby / Dodatočné plachtové konštrukcie - foto
Valníkové nadstavby / Dodatočné plachtové konštrukcie - foto
Valníkové nadstavby / Dodatočné plachtové konštrukcie - foto